Osynliga prioriteringar i vården

30 min
I ett hus utanför Kungsbacka bor Malin Johansson. 2007 drabbades hon av Multipel Skleros. När hon sen kom till sjukhuset med svåra balansrubbningar och stor trötthet nekades hon de mediciner som med stor framgång har fått många MS patienter tillbaka i arbete. Medicinen var för dyr, konstaterade läkarna. Trettio minuter med bil därifrån jobbar Jan Lycke. Han är docent och överläkare på Sahlgrenska sjukhuset. På Sahlgrenska har man sen 2007 stoppat samma mediciner två gånger på grund av det ekonomiska trycket på sjukhuset. Det finns oändliga behov men ändliga resurser. Samtidigt som den medicinska utvecklingen hela tiden går framåt och skapar nya möjligheter kommer möjligheterna också med kostnader som måste finansieras. Prioriteringar i vården har blivit den mest brännande frågan - men politikerna duckar. Det är känsligt att ställa grupper mot varandra och neka sjuka deras mediciner. Men prioriteringar måste ändå göras och görs också; på sjukhusen, i vardagen, men utan insyn och debatt. Jan Lycke vill ha tydligare riktlinjer från politikerna. Men hittills har han mötts med tystnad. Det svåra valet handlar idag om osynliga prioriteringar och dolda val inom vården.