Rena sprutor och visionen om det narkotikafria Sverige

30 min
I ett husvagnsläger utanför Stockholm bor ett tiotal sprutnarkomaner. Nästan alla bär på den i många fall dödliga sjukdomen Hepatit C och de riskerar även att smittas av HIV. Båda dessa sjukdomar smittar via orena sprutor. En av dem är Titti. Varje dag är en kamp för att få tag på rena sprutor. Titti köper på svarta marknaden, hon tar de sprutor som andra redan använt och hon använder sprutorna om och om igen. I många andra stora städer i Europa finns sprutbytesprogram för att hindra smittspridning. Där kan narkomaner lämna in sina använda sprutor och få nya. Men i Stockholm finns inte detta. Här gäller fortfarande principen om ett narkotikafritt samhälle och man inte får underlätta för narkomanerna, inte ens om det skulle rädda livet på flera av dem. Idag är det lättare att få tag på amfetamin och heroin än på rena sprutor att injicera med. En av de starkaste motståndarna mot sprutbytesprogram är den moderate politikern och polisen Berthold Gustavsson. Han tycker att rena sprutor till narkomaner sänder ut helt fel signaler. Enligt honom är den enda lösningen på problemet att Titti slutar knarka.