VR Nyheter 20090731

5:05 min
Det finns hopp för världens fiskebestånd om åtgärder görs för att begränsa fisket. Svensk-dansk expedition ska fastställa Grönlands undervattensgränser.