Kulturnytt 20090727 1803

9:58 min
Kulturnytt måndag: Per Feltzin recenserar Monteverdis opera Poppeas Kröning, som hade premiär i helgen på Drottningholms Slottsteater - Göteborgskonst 60- och 70-tal heter Göteborgs Konstmuseums nya stora utställning, som påpekar att Göteborg ofta utelämnats i retrospektiva utställningar med just 60- och 70-talskonst. Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner är forskare på muséet. Reportage av Malin Holgersson - Även tidskriften Ord & Bild behandlar Göteborg i sitt senaste nummer. Karsten Thurfjell recenserar Ord & Bild, tema Göteborg. Programledare: Sofia Olsson