Blomgrens vardag

50 min
I Sverige finns det 3 122 människor med efternamnet Blomgren. En av dem, Mia Blomgren, har mött tre andra Blomgrenare för att tala om vardagen och vilka roller vi spelar i denna vardag.

Lars, Carina och Hampus André Blomgren berättar bland annat om huruvida de är bra eller dåliga vardagsmänniskor, vilka roller de har spelat beroende på vilken vardag de vid olika tillfällen har haft i sina liv och vilka de är idag.

Men allt är inte som det först ser ut att vara. Det finns en katt bland hermelinerna, en oäkta Blomgren med en påhittad vardag.

En dokumentär av Mia Blomgren