VR Vetandets värld 20090706

19 min
Under 2000-talets första decennium har en ny fritidssysselsättning på bred front brett ut sig över Sommarsverige – studsmattehoppning, en aktivitet som är både rolig och farlig. Redaktör: Ylva Carlqvist Warnborg