Klartext 2009-06-30

10 min
Klartext handlar i dag om att ett flygpan har störtat i havet utanför Afrika, med fler än 150 människor ombord. Ett barn har hittats levande i vattnet. Det har också hänt en allvarlig olycka i norra Italien, med ett tåg som fraktade gas i vagnarna. Två av gas-vagnarna välte, så att gasen läckte ut och exploderade. Minst 16 människor har dött. Vi berättar fler nyheter i programmet.