Jämtska - språk eller dialekt?

24 min
VR Språket. Jämtska - språk eller dialekt? I några delar av Sverige talar man en dialekt som skiljer sig så starkt från svenskans grammatik och ordförråd att man mycket väl kan kalla den ett eget språk. En sådan dialekt är jämtskan, säger professor Lars-Gunnar Andersson i veckans program. Jämtlänningen Bo Oscarsson helst vill kalla sitt modersmål för ’jamska’. Han har skrivit både ordbok och grammatik för jamskan och berättar om några egenheter. Programledare Anna Lena Ringarp

I några delar av Sverige talar man en dialekt som skiljer sig så starkt från svenskans grammatik och ordförråd att man mycket väl kan kalla den ett eget språk. En sådan dialekt är jämtskan, säger professor Lars-Gunnar Andersson i veckans program.
Jämtlänningen Bo Oscarsson helst vill kalla sitt modersmål för ’jamska’. Han har skrivit både ordbok och grammatik för jamskan och berättar om några av dess egenheter.   
Jämtlänningen Alf Kjellström hoppas att hans barn ska få lära sig jämtska, men tror inte språket överlever mer än ett par generationer till.

Sakine Madon berättar att ett vanligt klick-ljud, som man skapar gneom att dra in luft och smacka till med tungan mot gommen, är mycket vanligare i turkiskan än svenskan och beskriver några olika betydelser.

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor på temat språk-dialekt:
- olika sätt att definiera språk och dialekt
- finns det flera dialekter i samma stad?
- kan man se dialektskillnader i skrift?
- att vara hännsen eller för hand