Linbana till jobbet?

24 min
Hur kan framtidens transportsystem i städerna se ut? Åker vi linbana, elbåt eller kan vi använda redan existerande färdmedel på ett smartare sätt?

För att minska på bilar i städerna och avlasta den befintliga kollektivtrafiken snickras det på olika lösningar för framtidens transporter. I Göteborg till exempel planeras för en linbana över Göta älv, och i Stockholm testar man en elfärja som snabbt ska kunna ta pendlare in till stan. På forskningscentret CESC vid KTH i Stockholm tror man att en digitalisering av trafiken kan vara en väg bort från köer och trängsel.

Klotet frågar sig om det är nya typer av fordon som är lösningen för att komma åt problemen eller finns det andra mer innovativa sätt att ta till för att lösa upp trafikinfarkterna?

Programledare Marie-Louise Kristola