Vård av cancersjuka barn påverkar familjens ekonomi

45 min
När Thereses dotter fick cancer innebar det inte bara oro och sorg utan också en försämrad ekonomi.

När Thereses sexåriga dotter fick leukemi ställdes hela livet på ända för familjen. Vid sidan av chocken och oron visade det sig snart att familjens ekonomi drabbades när föräldrarna fick vara hemma med sitt barn.

Ny forskning visar att det ofta är just så för familjer vars barn får cancer, och det är mammornas ekonomi som drabbas hårdast, ofta i flera år efter diagnosen.

I Veckomagasinet hör vi också om varför det är så varmt i Arktis och vad det kan betyda, om vad som krävs för att jordbrukare i Nigeria ska kunna rädda sig undan svälten, och om en satsning på toaletter som ska göra det möjligt att använda mänsklig gödsel på svenska åkrar.

Programledare är Lena Nordlund