VR Veckomagasinet 20090619

25 min
Chalmers tekniska högskola är en av vinnarna i regeringens förslag hur deras extra miljarder till forskningen ska fördelas. Hör också hur svenska matematikelever lär sig utantill utan att förstå själva matematiken och om kartläggningen av Roms katakomber.