Klartext 2009-06-08

10 min
På måndagen berättade vi på Klartext hur det gick i EU-valet.