Kulturnytt 2009-06-05 13:05

14 min
Kulturnytt Fredagen den 5 juni 2009: Intervju med Venedigbiennalens konstnärlige ledare Daniel Birnbaum - reportage från konstbiennalen i Venedig - Lars von Triers Antichrist recenseras - Eva Ströms prosalyriska bok Kniv och Flod - Broadwayföreställningen You're welcome America - A final night with George W. Bush med Will Ferell