VR Veckomagasinet 20090529

25 min
Lund får bygga forskningsanläggningen ESS, hör hur den kan påverka svensk forskning. Dessutom reportage om transgena apor, som kan ge nya insikter om mänskliga sjukdomar.