”Ett barn är fött”

Här finns inget ljud
Julotta från Betelkyrkan i Örebro, med Sören Carlsvärd, Gunnel och Fred Sjöberg och Equmeniakören.

Julottan i repris från morgonen.

Julottan är en glädjefylld gudstjänst med mycket musik och sång.

Men berättelsen om den första julen innehåller så mycket mer, säger pastor Sören Carlsvärd i sin predikan.

Vi tänker ofta att den första julnatten var en idyll.
I själva verket var det en bister verklighet då många levde i fattigdom och utsatthet under den romerska ockupationen.
Bara några dagar gammal blev Jesus ett i den långa raden av flyktingbarn.

Berättelsen om Jesusbarnet kan påverka oss som lever idag, säger han vidare.

– Vi har som uppgift att visa kärlek till främlingen, oavsett om den bor på samma gata som oss själva eller på andra sidan jordklotet. Låt oss utmanas och låt ängelns ord inspirera oss, att ge hoppet, freden och glädjen vidare till vår värld.

Medverkande

Sören Carlsvärd, predikan
Magnus Kronberg, mötesledning
Equmeniakören
Gunnel och Fred Sjöberg, solosång och körledning
Karl-Magnus Jansson, orgel och piano
Stefan Berglund, piano
Matilda Prenkert, solosång
Stråkkvartetten Just Us, under ledning av Silvia Östersjö Sharp
Sven Helin, trumpet
Niklas Karlsson, flöjt
Oscar Hedkvist, textläsning
Elin Gren, textläsning
Malena Carlsvärd, textläsning
Inga Carlsvärd, förbön

Texter

Jesaja 9:2-7
Hebreerbrevet 1:1-3
Lukas 2:1–20

 Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. 
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.

Musik

Psalmer och Sånger 119 Var hälsad sköna morgonstund (J O Wallin/Ph Nicolai)

Jul jul, strålande jul (E Evers/G Nordqvist)

Ps o S 493 Ring alla klockor (N F S Grundtvig/Stralsund 1665)

Han kom till oss (engelsk carol, sv. text Britt G Hallqvist) arrangemang Anders Öhrwall

Stilla natt (J Mohr, O Mannström/F Gruber) arrangemang Stefan Berglund

Ps o S 116 Nu tändas tusen juleljus (E Köhler)

Pie Jesu (A L Webber)

Förunderligt och märkligt (C Nielsen)

Lys för oss stjärna (Jens Eriksson)

Ps o S 118 Fröjdas vart sinne (N Frykman)

Ära till Gud (M Gustin Bergström)

Ps o S 122 Dagen är kommen (J F Wade, E Norberg/J F Wade)

O helga natt (A Adam)

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Församlingssång, Karl-Magnus Jansson Orgel, Sven Helin Trumpet - Var hälsad sköna morgonstund
  Kompositör: Philip Nicolai
 • 11.09
  Gustaf Nordqvist - Jul, jul strålande jul
  Gunnel Sjöberg Sång, Fred Sjöberg Sång, Stefan Berglund Piano
  Textförfattare: Edvard Evers
 • 11.11
  Församlingssång, Karl-Magnus Jansson Orgel, Sven Helin Trumpet, Stråkkvartetten Just Us - Ring alla klockor
  Kompositör: Stralsund
 • 11.14
  Equmeniakören, Karl-Magnus Jansson Piano, Stråkkvartetten Just Us - Han kom till oss
  Kompositör: Trad Från England, Arr Anders Öhrwall
 • 11.17
  Equmeniakören, Matilda Prenkert Solosång, Stefan Berglund Piano, Stråkkvartetten Just Us, Niklas Karlsson Flöjt - Stilla natt
  Kompositör: F Gruber, Arr Stefan Berglund
 • 11.22
  Församlingssång, Orgel Karl-Magnus Jansson, Stråkkvartetten Just Us, Niklas Karlsson Flöjt - Nu tändas tusen juleljus
  Kompositör: Emmy Köhler
 • 11.24
  A Lloyd Webber - Pie Jesu
  Gunnel Sjöberg Sång, Fred Sjöberg Sång, Karl-Magnus Jansson Orgel
  Textförfattare: Trad
 • 11.30
  Manskör Ur Örebro Kammarkör, Fred Sjöberg Dirigent - Förunderligt och märkligt
  Kompositör: Carl Nielsen
 • 11.41
  Equmeniakören, Stefan Berglund Piano, Stråkkvartetten Just Us, Niklas Karlsson Flöjt - Lys för oss stjärna
  Kompositör: Jens Eriksson
 • 11.44
  Församlingssång, Karl-Magnus Jansson Orgel, Stråkkvartetten Just Us, Niklas Karlsson Flöjt - Fröjdas vart sinne
  Kompositör: Nils Frykman
 • 11.48
  Equmeniakören, Karl-.magnus Jansson Piano, Stråkkvartetten Just Us - Ära till Gud
  Kompositör: Maria Gustin Bergström
 • 11.52
  Församlingssång, Karl-Magnus Jansson Orgel, Sven Helin Trumpet - Dagen är kommen
  Kompositör: J F Wade
 • 11.56
  Gunnel Sjöberg Sång, Fred Sjöberg Sång, Equmeniakören, Karl-Magnus Jansson Orgel, Stefan Berglund Piano, Sven Helin Trumpet, Niklas Karlsson Flöjt, Stråkkvartetten Just Us - O helga natt
  Kompositör: A Adam