Kulturnytt 2009-05-07

15 min
Laurie Andersson uppträder på MADE festivalen i Umeå. Intervju och reportage av Kerstin Berggren. Notis om EU:s nej till nytt telekompaket. Katrina Wikars recenserar Charlotte Roches Våtmarker i översättning av Christine Bredenkamp. reportage om att tre av Svergies största operor är chefslösa. Intervjuer med Sören Tranberg tidskriften Opera och Kristina Rennerstedt Kunliga Operans styrelse. Måns Hirschfeldt recenserar Manana av Manuel Concha