Lämna "skitåret" och satsa på grit inför 2017, tempen på reggaescenen och att gråta in det nya året.

41 min
I dagens program försöker vi lämna 2016, året som många kallat ett skitår, bakom oss och undersöker hur vi kan ta oss an 2017 med hjälp av vetenskapen kring begreppet grit.

Karin Weman- Josefsson, universitetslektor i psykologi i Halmstad lär oss om motivation och grit - hur kan det användas för att få ordning på privatlivet år 2017? Kan det hjälpa oss att klara löftena om bättre liv, sundare liv, rikare liv?

Uppsala reaggefestival återuppstår 2017. Vi har bjudit in Yared Tekeste som leder festivalen för att höra hur reggaescenen utvecklas och hur man tacklar samtidens frågor.

Darya och Månskensnorkestern släppte ingen julskiva men däremot kommer en nyårssingel - och den uppmanar oss att gråta in det nya året.

Och kan man få kentifiera sitt liv en smula?

Programledare: Ülkü Holago

Bisittare: Fredrik Wadström

Producent: Minna Grönfors