Baltutlämningen

74 min
Den 25 januari 1946 utlämnades 146 baltiska soldater till Sovjetunionen. I sista stund begick en lettisk löjtnant självmord på kajen i Trelleborg och en annan lettisk soldat försökte ta livet av sig men misslyckades.

Innan utlämningen hade de baltiska soldaterna hungerstrejkat i protest mot den svenska regeringens beslut. Många av dem hade stympat sig. Ytterligare en hade begått självmord och en annan misslyckats fast han tryckt in en penna i ögat.

De betraktades av Sovjetunionen som landsförrädare och skulle straffas för att ha stridit på Tysklands sida i andra världskriget. Själva såg de sig som frihetskämpar. Över hela Sverige var det demonstrationer.

Baltutlämningen har kallats en av de största politiska skandalerna i Sverige efter andra världskriget. Hör bland annat intervjuer med en före detta lettisk soldat, två svenska soldater som tjänstgjorde vid lägret, en fotograf och författaren P-O Enquist som skrev boken Legionärerna.

Producerat av: Daniel Värjö
Sändes första gången: 26 april 2009