Britt-Marie, Majbritt, Britta, Birgitta, Anna-Britta, Britt-Inger

24 min
Varför heter så många kvinnor födda på 40-talet något med "Britt" och hur kommer det sig att få mansnamn i Sverige slutar på a?

Veckans språkfrågor

Varför heter så många kvinnor födda på 40-talet något med "Britt"?

Varför slutar så få svenska mansnamn på a. Och varför slutar många flicknamn i Norge på e?

I Jämtland använder vissa en förstavelse innan namn, till exempel kan man säga "a Kari" och "n Erik". Varifrån kommer det sättet att prata?

I Västerbottnisk dialekt bildas infinitiv genom att verbets rotmorfem får en extra likadan vokal. Till exempel kasta som blir kä'äst eller ka'ast. Var kommer det ifrån?

Språkvetare Henrik Rosenkvist. Programledare Emmy Rasper.