Intervjukonst med Tomas Andersson Wij och bokåret som gått

58 min
Vi pratar med bokaktuella Tomas Andersson Wij om hans musik och intervjukonsten. Tove Leffler, chefredaktör för Svensk Bokhandel, drar igenom svenska bokåret.