Det stora ”Gömda”-bråket

35 min
”Medierna” denna vecka är ett specialprogram med samlade reportage om den stora debatten kring Liza Marklunds bestseller ”Gömda”. När journalisten Monica Antonsson kom med sin bok ”Mia - sanningen om Gömda” så ledde det så småningom till en intensiv mediedebatt. Det handlade inte bara om sanning och lögn, och var gränsen går mellan dokumentär och roman. Det handlade också om hur redaktionerna hanterar anklagelser mot en upphöjd kollega med stort kontaktnät. Och det handlade inte minst om en kamp mellan de traditionella medierna och bloggande gräsrötter, något som ledde till vad man kallar ”bloggbävning”.

”Medierna” sänder återigen några av de reportage som gjordes under 2008 och 2009, där historiens olika faser skildras: från december förra året, i samband med att Antonssons bok med bluffanklagelserna möttes med tystnad, till bloggosfärens triumf i januari när affären exploderade i de stora medierna, och till Mias framträdande i Aftonbladet och motattacken från Liza Marklund-lägret i februari i år. 

Programmet tar dessutom upp en historia med koppling till ”Gömda”-bråket, som hamnat i nästan total medieskugga. Det handlar om boken ”Vingklippt”, där Elisabeth Hermon anklagar Liza Marklund för att ha förstört hennes liv med grundlösa anklagelser i Expressen om stiftelsen Trossen. Hermon var föreståndare för Trossen, en stiftelse som skulle hjälpa kvinnor på flykt, och efter den stort uppslagna artikelserien i Expressen tvingades verksamheten upphöra.

Den polisutredning som inleddes lades ner eftersom man inte kunde hitta några belägg för att Elisabeth Hermon skulle ha förfarit bedrägligt, skattemyndighetens granskning visade att bokföringen var välskött och Expressen betalade 110 000 kr till Hermon i en tyst uppgörelse. Liza Marklund hävdar dock fortfarande att hon har rätt, och artiklarna i Expressen blev senare grunden till historien i hennes bok ”Paradiset”, och även i denna historia är Mia en av huvudpersonerna. Efter att ”Medierna” först rapporterade om de här anklagelserna har det varit tyst. Vi sänder nu återigen bitar av de inslag som gjordes under förra året.