Radio Romano

30 min
Avdive shaj te ashunen. Ashunen e experienca sar i romni hachardape kana e komuna- e social ljilja lake trine chaven latar numa so voj si romni. 15 november o DO andi jekh pers informacia, del avri kaj ka del upre ando krisi jekh komuna vaj e sociala andi Dalarna so ande jekh bangi decizia prekal jekh romni kana ljilje lake chavoren latar numa so voj si romni. Ashunen e reakcia katar e Kommuna andi Dalarna, so von phenen pe godo kaj o DO dlas ljen upre nado krisi, so kerde etnikani diskriminacia pa e romni.