Forskare sätter fart på skogen

20 min
Allt hårdare krav ställs på skogen. Den ska helst vara orörd och bevara biologisk mångfald. Samtidigt ska råvara levereras till en växande befolkning. Nu försöker forskare lösa den svåra ekvationen.

Här i SLU:s tillväxtpark i ASA i Småland ska skogsforskare göra allt för att skogen ska växa snabbare. Målet är att öka tillväxten med 50 procent. Något liknande har aldrig tidigare genomförts.

Det rör sig om ett storskaligt experiment på landskapsnivå med gödsling, främmande trädslag och förädlade träd. Forskare ska samtidigt kontrollera hur miljön reagerar.

I programmet medverkar parkchef Martin Ahlström, SLU, Patrik Vestin, Naturgeografen vid Lunds universitet, Therese Johanson, institutionen på SLU för vilt, fisk och miljö i Umeå, Johan Berg, professor vid Linnéuniversitet i Växjö och Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU i Umeå.