Om ord - förpackning, lansering och myter

25 min
I veckans program handlar det om nya ord och ord som ännu inte finns, men som det finns ett behov av. I forum på nätet träffas föräldrar som mist ett barn och diskuterar. De kallar sig ibland ’änglaföräldrar’ och en av dem skriver till programmet och önskar sig ett bättre ord. Professor Lars-Gunnar Andersson diskuterar ords uppkomst utifrån detta exempel. Det handlar också om ord som förpackas för att bli mera tilltalande och om några riktiga vinnarord.Veckans övriga lyssnarfrågor:- finns ordet ’värdegrund’?- ord i politiskt smaklig förpackning: värnskatt, positiv särbehandling, aktivitetsbidrag- exempel på lyckade begreppslanseringar som ’järnridån’ och på senare tid ’social kompetens’ och ’intellektuellt kapital’ - motstånd - och entusiasm - inför nya ord- finns ett svenskt ord för engelskans ’gated communities’?- 40-talister och 80-talister, men vad kallar man författarna född under detta årtionde? - kan man säga ’veckolig’?- fackprosans noggrannhet och allmänprosans övergripande begrepp, exemplifierat av doktorera/disputera- hemsida eller webbplats?

Mikael Parkvall, lingvist vid Stockholms universitet, har skrivit en bok om myter om språk och talar om några.


Vad menar meteorologerna med ’snörök’ och ’nysnö’ undrar två lyssnare och Sverker Hellström vid SMHI i Norrköping reder ut begreppen.