Varför så tyst om miljögiftet kadmium i vår mat?

Här finns inget ljud
Varför fortsätter vi odla livsmedel i jordar i Sverige där kadmiumhalterna är höga? Hur går det ihop med miljömålet "En giftfri miljö"?

De bästa jordbruksmarkerna i Sverige har inte sällan höga kadmiumhalter naturligt i jorden. Men att det är naturligt betyder inte att det är ofarligt. Enligt livsmedelsverket får tusentals svenskar i sig så mycket kadmium genom maten att det kan orsaka benskörhet och skada njurarna. 

Forskare och flera myndigheter känner till problemet men trots det så har politikerna inte tagit några beslut som begränsar odlingen av livsmedel på kadmiumrika marker.

Programledare Marie-Louise Kristola

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.04
  Salmonella Dub - Gospel According to Mant
  Album: Inside the Dubplates
  Bolag: Vitamin Records
 • 14.42
  Salmonella Dub - Conspiracy Dub
  Album: Remixes and Radio Cuts
  Bolag: Dub Conspiracy
 • 14.52
  Dub Sweden - Ice In My Fire
  Album: Welcome To Our World
  Bolag: Silence Records
 • 14.53
  Leon Vynehall - Goodthing
  Album: Music for the Uninvited
  Bolag: 3024
 • 14.55
  Sven Wollter - Tag min vals
  Album: Nån sorts man
  Bolag: Skivbolaget