VR Vetandets Värld 20090217

20 min
Bilden av den asiatiske mannen. Red: Siri Ambjörnsson.