Bo Forsberg - orkar de så orkar jag

4:31 min
– Det är människorna i de mest hopplösa situationerna som ger mig kraft, inspiration och hopp inför framtiden.

Bo Forsberg är generalsekreterare för Diakonia. Han har arbetat med utvecklingsfrågor i flera länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Hans specialområden är teologi, mänskliga rättigheter och demokratifrågor.