Tisdag 10 februari

10 min
På tisdagen har det varit stora oväderöver flera länder i Europa.I Frankrike blåste det så kraftig stormatt flera viktiga flygplatser fick stängas.Bränderna i Australien fortsätter.Myndigheterna troratt fler än 200 människor har dött.Nu börjar en del australiensareatt prata mycket om klimatetoch hur vädret har förändrats.Det blir allt varmare och torrarei Australien.Torkan är en av förklaringarna tillde farliga bränderna.Nu är sop-strejken slut i Stockholm.En del av sophämtarna har vägrat att arbeta.De strejkade för att de var missnöjda medatt de skulle få det sämre på sina jobb.Nu ska sophämtarna och deras arbetsgivareförsöka komma överens.En del barn i Sverige blir allt fattigare.Det visar en undersökning frånorganisationen Rädda Barnen.Många av de fattiga barnen lever i familjersom kommer från andra länder.Det ska bli en rättegång mot en 15-åringsom är misstänkt för att ha retat poliser.Pojken kan bli dömd att betala pengar i böter.Men även poliserna själva kan göra fel.På senare tid har vi fått höra om flera händelser där poliser sagt och gjort konstiga saker.