Fredag 30 januari

10 min
Klartext handlar i dag om det här:Island kan snart få en ny regering.Det blir en regering med politikersom tillfälligt ska styra landet,tills det blir val i april.Den förra regeringen tvingades att sluta.Island har mycket stora problemmed sin ekonomi.Många islänningar var arga och besviknapå den förra regeringen.En expert som heter Grétar Eythórssonberättar om politiken på Island.Fler barn ringer till BRIS och berättaratt de blir slagna hemma.BRIS är en organisation som hjälper barn.Förra året fick BRIS ta emotnästan 2 000 samtal från barnsom sade att de blir slagna.Präster i Ryssland har valt en nyledare för sin kyrka.Den nye ledaren ska kallas förpatriark Kirill den förste.Han är en känd person i Ryssland,där han bland annat har haft ett tv-program.Talgoxen är den vanligaste fågelni våra trädgårdar på vintern.Det visar en stor undersökning.Fågel-intresserade personer i hela Sverigehar räknat fåglar i sina trädgårdar,för att se vilken fågel som är vanligast.