VR Vetandets värld 20090129

19 min
I fokus: Ester Pollack, medieforskare, om varför Knutbyhistorien och andra brottshistorier intresserar oss så. Red: Lena Nordlund.