Om den eviga freden

42 min
År 1795 skrev filosofen Immanuel Kant en liten skrift som heter Om den eviga freden. Texten var ett framsynt försök att skapa teorier om förutsättningar för en varaktig fred och kom att inspirera såväl grundarna till Nationernas förbund som FN. Idag - mer än tvåhundra år senare - har ”den kantianska freden” fått en renessans och är en röd tråd i modern freds och konfliktforskning.

På medeltiden ansågs krig som något oundvikligt och ett naturligt sätt att lösa konflikter mellan fria städer, furstar och feodalherrar. Kant menade att arten människa aldrig kommer att skapa fred sinsemellan av moraliska skäl. Vad som krävs för fred är pragmatiska, logiska och förnuftiga skäl i samverkar med historisk erfarenhet, goda motiv och en välgrundad författning.

Men utgångspunkt från Kants tankar kring fred diskuterar Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och ordförande i FN:s generalförsamling och Peter Wallensteen, freds och konfliktforskare vid Uppsala universitet, förutsättningarna för varaktig fred i vår tid. 

Programledare och producent:
Peter Sandberg.