Att lära sig läsa

29 min
Med Sofia Klemming Nordenskiöld och Ylva Mårtens.Fredagen den 23 januari kl 11.03 & söndagen 25.1. kl 19.03Barnen denna vecka inleds med några citat ur Nobelpristagaren i litteratur Jean-Marie Gustave Le Clézios föreläsning, där han förklarar varför han tillägnar priset en speciell pojke som sitter på golvet i en bod och läser i skenet från en fotogenlampa.

- Jag tycker att det är roligast att skriva för då kan man skriva snälla grejer till varandra, säger Tony Allervall, 6 år, som går i förskoleklassen Isbrytaren på Vikingaskolan i Haninge.

Hur lär sig barnen bäst att läsa?

Och ska man överhuvud taget lära barn att läsa innan de börjar i skolan?

Sofia Klemming Nordenskiöld har besökt förskoleklassen Isbrytaren där lärarna Sia Magouh  jobbar medvetet med att stärka barnens språkutveckling genom leken. Rim, ramsor, lek och högläsning är metoder man använder för att väcka barnens intresse för språk. Lärarna har satt upp mål för vad barnen ska kunna innan de börjar i ettan.

- Det handlar inte om att det ska bli som i skolan utan vi leker hela tiden, säger Sia Magouh.

I Haninge kommun arbetar alla förskolor och förskoleklasser  med leken för att utveckla barnens språk. Skolchefen Mats Öhlin anser att det är det bästa sättet att motverka det faktum att 1 av 4 elever går ut grundskolan utan fullständiga betyg.

- Om man väntar tills barnen själva är intresserade av språk riskerar man att förstärka de skillnader som redan finns, säger Mats Öhlin.

Han får medhåll av Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon tycker att det kan vara farligt att vänta på att barnen själva ska visa intresse. Teorin om olika mognadsstadier har många brister och ny forskning visar just på vikten av att börja leka med språket när barnen är små.