Små barn kan - om läsning och låtsaslek

24 min
Långt före läsåldern har små barn ett förhållande till böcker, text och läsning som är mycket starkare än vad vuxenvärlden brukar föreställa sig. Det säger Elisabeth Björklund som nyligen disputerade på sin forskning. Hon visar hur förskolebarn berättar ur böcker, umgås med dem, tolkar tecken på skyltar och säger ’där står det att..’.Elisabeth Björklund disputerade vid Göteborgs universitet vid institutionen för pedagogik och didaktik. Avhandlingen heter Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Kognitionsforskaren Mikael Jensens forskning kompletterar bilden av det språkligt välutvecklade förskolebarnet med sin forskning om barns låtsaslekar.- Barnens låtsaslek är oerhört komplex och inom den ryms komplicerade regler för hur man uttrycker avsikt, säger han.Han doktorerade före jul vid Göteborgs universitet.Avhandlingens titel är Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier.Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor.- presenssjuka i idrotten- dem i stället för de i skrift- gå sitt öde till möte eller mötes Kommentera gärna direkt här!