Samtal pågår 20090112

30 min
Lars Levi Sunna, slöjdare i Kiruna