Svensk Café Babel och Eurozine ger oss bättre Europa-bevakning

20 min
Nu försöker en frilansjournalist dra igång en svensk version av Café Babel - en nättidning som gjort viss succé i andra delar av Europa. Och Eurozine, som samlar och översätter mycket av den europeiska kulturjournalistiken, är redan ordentligt etablerad på nätet.

 

Efter Publicerat i julas om den svenska EU- och Europa-bevakningen har flera hört av sig med synpunkter. Bland dem Waldemar Ingdahl, frilansjournalist i Stockholm, som nu gör allt vad han kan för att etablera en Café Babel.

-Det vore skräp om vi i Sverige inte också skulle kunna vara med på ett hörn, säger Waldemar Ingdahl, som hittills arbetat med Café Babels svenska version på ideell basis.

 

Centralredaktion i Paris

Café Babel har sin huvudredaktion i Paris och har funnits sedan 2001. Den elektroniska tidningen innehåller texter från en mängd europeiska länder.

 

Eurogenerationen

De flesta artiklarna är skrivna av ”euro-generationen”. En del av dem är journalister, en del mer en sorts medborgarjournalister.

Fast för att publicera sig på krävs en del kvalifikationer.

Hör mer om Waldemar Ingdahls planer i Publicerat.

 

Etablerad central för kulturjournalistik

 

Eurozine rör sig mer i den etablerade, traditionella kultursvängen. Det vill säga innehåller mest artiklar som tidigare varit publicerade i kända kulturtidskrifter Europa runt.

Bland dem Ord&Bild, Glänta, Arena och Fronesis från Sverige, alla fullvärdiga partnertidskrifter.

 

Fantastiskt rik flora

-Många flera skulle kunna vara med, eftersom Sverige har en så fantastisk flora av utmärkta kulturtidskrifter.

-Men vi måste sätta gränsen någonstans, säger Carl Henrik Fredriksson - chefredaktör för , som har sin redaktion i Wien.

 

Förslag till ändringar 

Vad tycker Carl Henrik Fredriksson om den svenska EU- och Europa-bevakningen? Både och. Men så mycket kan vi säga att han har flera förslag till hur den skulle kunna förbättras.

-Och motsättningen mellan vad som håller i nya och gamla medier är falsk. Man kan hitta kvalitetsjournalistik på bägge hållen. Problemen ligger mer i redaktionella strukturer som kostar pengar, säger han.

 

Inte för långa texter 

I tio år har Fredriksson fått höra att texterna på Eurozine, som nästan alltid är mycket längre än långa texter i vanliga dagstidningar, inte passar på nätet.

Ändå är Eurozine framgångsrikt och har blivit en uppskattad central för en europeisk offentlighet, europeisk kulturjournalistik.

 

Självtillräckliga svenskar

-De svenska dagstidningar borde släppa sin självtillräcklighet och samarbeta mer med andra länder och andra medier, anser Carl Henrik Fredriksson.