De stora gesterna, de olösta gåtorna och kampen mot grävskoporna. Romantiken som proteströrelse.

44 min
Snittet: De stora gesterna, de olösta gåtorna och kampen mot grävskoporna. Romantiken som proteströrelse. Romantiken som är de stora känslornas uttryck är på stark frammarsch inom religion, musik och poesi. Man skulle kunna jämföra med punken som också överdriver en känsla, ett uttryck, en protest och som revolterar och går utanför ramarna. Men romantiken är också som en människa med för stort känsloregister. Det kan verka primitivt och osofistikerat. Lite lättköpt, helt enkelt, tycker de som är kritiska. I Snittet den här veckan närmar sig Cecilia Josefsson de romantiska strömningarna i samtiden genom en rad personer. En av Sveriges främsta pianister Francisca Skoogh vet att hon förför publiken när hon spelar Tchakowskijs pianokonserter. Det blir stående ovationer och de romantiska styckena dominerar nu konsertprogrammen. I kyrkans värld kämpar KG Hammar för en mer romantisk hållning. Han vill lyfta fram Johannesevangeliet som är de bibeltexter som står för mystiken och tolkni

                                           

Romantiken som är de stora känslornas uttryck är på stark frammarsch inom religion, musik och poesi. Man skulle kunna jämföra med punken som också överdriver en känsla, ett uttryck, en protest och som revolterar och går utanför ramarna.

Men romantiken är också som en människa med för stort känsloregister. Det kan verka primitivt och osofistikerat. Lite lättköpt, helt enkelt, tycker de som är kritiska.  

I Snittet den här veckan närmar sig Cecilia Josefsson de romantiska strömningarna i samtiden genom en rad personer. En av Sveriges främsta pianister Francisca Skoogh vet att hon förför publiken när hon spelar Tchakowskijs pianokonserter.  Det blir stående ovationer och de romantiska styckena dominerar nu konsertprogrammen.

I kyrkans värld kämpar KG Hammar för en mer romantisk hållning. Han vill lyfta fram Johannesevangeliet som är de bibeltexter som står för mystiken och tolkningsfriheten. Kyrkan kommer att gå under annars, säger han.

Och författaren Magnus Florin berättar om  Edvar Allan Poes ” Mannen i Mängden”. Ett mysterium som aldrig blir löst och där definitioner och svar uteblir. Eller som poeten Bruno K Öijer säger så måste vi vända oss från reklamen och titta upp mot himlen och stjärnorna.

                                                                              

Seriestart i Snittet!

”Så fick jag min Kultursyn”

Del 1:Författaren och Kulturdebattören Åsa Linderborg om vägen till kulturradikalism och sina band till Cornelis Vreeswijk.

Vad formar en människas uppfattning om kultur? Och hur påverkar inställningen till kultur uppfattningen om vad som är viktigt och oviktigt.

- Är man kulturradikal försöker man alltid gå till botten med alla problem, man tar ingenting förgivet, allra minst sina egna förutfattade meningar. Så misslyckas jag alltid hela tiden, men det är iallafall vad jag försöker göra. Det säger författaren och Aftonbladets biträdande kulturredaktör Åsa Lindeborg först ut i Snittets serie ”Så fick jag min kultursyn”. Hon pratar också om att förändra världen, förstå sig själv och sitt radikala arv.

Louise Epstein har träffat Åsa Linderborg på tre viktiga platser i Stockholm.