Asylutredningarna - en rättvis bedömning?

30 min
Migrationsverket fattade under förra året rekordmånga beslut i asylärenden och Kaliber undersöker om kvantitet har gått före kvalitet.

Förra året fattade Migrationsverket 111 979 beslut i asylärende. Nästan dubbelt så många som året innan. Bakom varje beslut finns en människa och för var och en av dem är beslutet livsavgörande. En slarvigt genomförd asylutredning kan leda till ett felaktigt beslut.

Under året som gått har Migrationsverket haft fullt fokus på att korta de långa väntetiderna. Hur har det påverkat utredningarna och besluten?