Kulturnytt 20090102

15 min
Konståret 2008 sammanfattas av Mårten Arndtzén. Arkitekturåret 2008 sammanfattas av Mats Arvidsson och Anneli Dufva.