Om fysik och verklighet

42 min
Veckans program handlar den moderna fysikens utveckling och människans oförmåga att uppfatta verkligheten utanför sina sinnen. Gäster är Ulf Danielsson som forskar kring strängteorin och Lars Gustafsson, filosof och författare. Programledare och producent är Peter Sandberg.