Hur ska framtidens välfärd betalas, Lena Micko (S)?

57 min
Enligt SKL kommer kommunsektorn att gå med stora underskott inom några få år. Motsvarande en skattehöjning på två kronor.

Hur ska dilemmat lösas? Ska skatterna höjas eller finns det andra sätt att bevara välfärden på samma nivå som idag?

En annan stor fråga för kommuner och landsting är den om vinster i välfärden. SKL säger nu att de är för en sådan begränsning.

Kommunforskaren Josefina Syssner ger oss sedan en djupare bild av de utmaningar kommunerna står inför och varför det är svårt med raka besked från en organisation som Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Sedan tittar vi vidare på pensionssystemet och framförallt på frågan om premiepensioner, PPM. I riksdagens pensionsgrupp eftersträvas konsensus, men hur överens är politikerna om våra framtida pensioner. Hör pensionsexperten Mikael Nyman.

Musik som spelats i avsnittet

  • 13.23
    The Modern Jazz Quartet - It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)
    Album: Vendome
    Bolag: Chard