Torsdag 11 december

10 min
Regeringen ska hjälpa svenska bilföretag.När ekonomin i världen har blivit sämre,går det också dåligt för bilföretagen.Nu ska regeringen starta en grupp forskaresom ska hjälpa bilföretagen att ta frambättre och modernare bilar. Regeringen ska också göra det lättareför bilföretagen att låna pengar. Det kan vara bra för flyktingar i Sverigeatt bo nära sina släktingar och vänner.Nu kan flyktingar välja var i landet de vill bo.Många flyttar då till platserdär det redan bor många invandrare.Det kan bli trångt och besvärligt,om många bor i en enda lägenhet.Flyktingar har rätt att få hjälp med bostadav myndigheterna.Men de som själva väljer var de vill bo,har lättare för att få jobboch känna sig hemma i Sverige.Det visar en ny undersökning. Många kan förlora sina jobbhos bolaget Outokumpu.Outokumpu är ett stål-bolag.Nu är det färre som vill köpa deras stål.Därför kan 450 personer i deras personaltvingas att sluta.De jobbar nu i Degerfors, Eskilstuna,Långshyttan och Avesta. Forskaren Elin Bjarnegård berättarom de politiska bråken i Thailand.Det senaste året har varit oroligti Thailand.Thailändarna är osams omvem som ska styra i landet.Det är ett bråk mellan fattiga och rika,säger Elin Bjarnegård.Klartexts reporter har intervjuat henne.