"En tentakel som lever vidare" – föreställningar om donation

19 min
Föreställningar och tankar kring transplantation och organdonation, kan få fysiska konsekvenser för de inblandade, enligt medicinetiker.

Vad händer om vi ser njuren som livets stora gåva? Eller som en besjälad del av kroppen? Det är några av frågorna i dagens reportage, som är en del av berättelsen om Kalle Ville Pellinen som donerar sin ena njure till barndomsvännen Henrik Posse, som drabbades av sepsis 2015.

I programmet medverkar också Susanne Lundin, professor i etnologi vid Lunds universitet och Kristin Zeiler, medicinetiker vid Linköpings universitet.

Lyssna mer: Kalle ger bort sin njure - om levande organdonation i Sverige