Striden om D-vitaminets hälsoeffekter

20 min
"Solskensvitaminet" D-vitamin kopplas ihop med allt från depression till cancer, men forskare är djupt oeniga om vad vi vet, och vad vi tror, om D-vitaminets effekter på hälsa och sjukdom.

Det saknas inte studier kring D-vitamin, men det saknas ännu randomiserade kontrollerade studier som ger tillräcklig vetenskaplig tyngd åt resultaten. Det menar Susanne Rautiainen Lagerström, forskare på Karolinska institutet.

Men forskaren och läkaren Peter Bergman på Karolinska Universitetssjukhuset menar att det finns tillräcklig evidens för att idag hävda att D-vitamin hjälper vid luftvägsinfektioner.

I programmet medverkar även Dennis Larsson som forskar kring D-vitamin och prostatacancer vid Högskolan i Skövde.

Webbsida för en av de fyra stora kommande RCT-studierna