Spanarna 1997-11-21

33 min
Jonas Hallberg: Bara det goda exemplet fungerar i framtiden. Peter Englund: Bara döden äkta i en skenvärld. Gabriella Ahlström: Störtflod av produkter för ”nya män”. Programledare: Ingvar Storm