Klartext 2008-10-13

10 min
Klartext handlar i dag om ett beslut av ledarna i de EU-länder som har gemensamma pengar, Euro. Nu ska länderna ha likadana regler om att försöka stoppa den ekonomiska krisen. Även Sverige ska få nya regler, för att hjälpa bankerna med pengar. Vi berättar fler nyheter i programmet.