Finland filosoferar. Del 2: Wittgenstein, språket och verkligheten

41 min
12/10 2008 kl 17.03, repris 17/10 2008 kl 21.03 Den filosofi som bedrivs på Åbo Akademi i sydvästra Finland är tydligt präglad av den österrikiske filosofen Ludwig Wittgenstein. Inflytandet har gått via de finlandssvenska filosoferna Georg Henrik von Wright och Lars Hertzberg. Det finns egentligen två olika Wittgenstein. Två citat kan illustrera skillnaden: “Filosofin skall göra tankar, som eljest är så att säga dunkla och suddiga, klara och skarpt avgränsade.”(Den tidige Wittgenstein) ”Filosofin får inte på något sätt antasta det faktiska språkbruket, den kan alltså när allt kommer omkring bara beskriva det. Ty den kan heller inte ge det någon grund. Den lämnar allting som det är.”(Den sene Wittgenstein) Del två i Filosofiska rummets serie Finland filosoferar ägnar sig åt denna Åbo-filosofins centralgestalt. Gäster är Lars Hertzberg, Yrsa Neuman och Hannes Nykänen, samtliga filosofer vid Åbo Akademi. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokatt Media. www.lokattmedia.se