Anna-Greta Leijon: Jag kunde vara lite bister i uppsynen

53 min
I ett par decennier befann sig socialdemokraten Anna-Greta Leijon i politikens centrum. Men 1990 lämnar hon riksdagen i protest. Vad hände?

Numera ägnar Anna-Greta Leijon sin mesta tid åt barnbarn, måleri och vänner.

Men det fanns en tid när hon av en del tippades bli Sveriges nästa socialdemokratiska statsminister. Så blev det inte. I stället lämnade hon 1990 politiken i protest mot att löftet om förlängd föräldraförsäkring inte infriades.

Med i bagaget fanns förutom arbetsmarknadspolitik och invandringsfrågor också upplevelserna från sprängningen av västtyska ambassaden, utvisningen av terrorister, Kröcheraffären och Ebbe Karlssonaffären som tvingade henne att avgå som justitieminister.

Politikern blev Skansenchef och terrorhot och varvsnedläggningar byttes ut mot björnberg och varghägn.

I ett samtal med Rigmor Ohlsson ser hon tillbaka på några av de upplevelser som gjorde henne till en av Sveriges mest kända politiker.