Klartext 2008-10-07

10 min
Klartext handlar idag om att Island har fått allvarliga ekonomiska problem. Dessutom berättade vi att Thailands statsminister fick fly från arga demonstranter.