Raset i Tuve

66 min
Det natursköna bostadsområdet i Tuve strax norr om Göteborg var ett vanligt svenskt radhus- och villaområde. Men det ruvade också på en hemlighet. Hela området var byggt på en ostabil grund som till största delen bestod av lera. Det var bara en tidsfråga innan marken inte längre skulle hålla för det oerhörda trycket från ovan jord.

Den 30 november 1977 var katastrofen ett faktum. Inom loppet av några minuter ödelades hela bostadsområdet när marken gav vika och flera hundra personer miste sina hem. Men det var inte första gången som områdena kring Göteborg drabbades av jordskred, och kanske inte heller den sista.
P3 Dokumentär skildrar jordskredet i Tuve 1977, genom människorna som drabbades och upplevde raset och de som hjälpte till vid räddningsarbetet.

Producerat av: Kristofer Hansson.