GMV 2008-09-28 del 2

55 min
Om FRA-debatten, public service, ANC:s kris och framtid, fenomenet Sarah Palin, valanalys USA, kåsör Mark Levengood